Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

BLOEMSCHIKGROEP

Woord wordt zichtbaar, geloven tastbaar
Joke Brouwer en Heleen de Lange zijn creatief en kunnen enthousiast vertellen over de symbolische bloemschikgroep in wijkgemeente Zoetermeer Noord, waarin zij met hun liefde voor bloemen en planten actief zijn.

Het symbolisch bloemschikken in de Ichthuskerk heeft een vrij lange traditie. Al jaren staan of hangen er gedurende de Veertigdagentijd, de Adventsperiode en met Pasen en Kerst, op de startzondag en bij doopdiensten symbolische schikkingen die de aandacht van de gemeente vragen.
Dat is ook de bedoeling. Joke en Heleen willen samen met de andere leden iets toevoegen aan wat er in de gemeente in de eredienst op zondag gebeurt. Met hun creatieve, betekenisvolle schikkingen proberen zij het Woord te visualiseren en zo dichterbij te brengen. Joke: ‘Het is voor mij prettig om na te denken over een tekst, hoe die meer zichtbaar te maken, zodat mijn geloof tastbaarder wordt.’

Bijzondere verbeelding
Bij symbolisch bloemschikken gaat het niet alleen om bloemen en planten en hun kleuren, maar ook om andere materialen en vormen. Heleen verwijst naar de ladder die ze maakten als een verbeelding van de verbinding tussen hemel en aarde. Een duidelijk symbool.
Op dit moment hangt er zes weken lang, tot aan Pasen, voorin de Ichthuskerk een houten weegschaal. De bloemschikgroep werkt samen met het ZWO-team (diaconaat en zending) en het is spannend om te zien wat er iedere week gedurende de Veertigdagentijd aan symboliek wordt toegevoegd.
‘Er wordt eigenlijk altijd stilzwijgend van uitgegaan, dat er voor een bepaalde hoogtijdag of bijzondere periode een symbolische bloemschikking komt’, zeggen Joke en Heleen. Dan is er overleg met de predikant, de leiding van de kinder­nevendienst en een eventuele projectgroep. Als het thema of het tekstgedeelte is vastgesteld, begint het bloementeam te brainstormen om een ‘lijn’ vast te stellen waarlangs ze te werk gaan.

Prachtige creaties
Er is over symboliek interessante informatie te vinden in boeken en op websites, maar deze groep heeft veel eigen creativiteit. De taken en zondagen worden over tweetallen verdeeld en aan het maken van de schikkingen besteden ze veel tijd en zorg.
In de Zondagsbrief komt altijd een korte toelichting en soms wordt er tijdens de dienst aandacht besteed aan de schikkingen met de gedachten erachter.
Verhelderend, want er is zoveel meer dan de van oudsher bekende symboliek van de rode roos. De liefde van Joke en Heleen met hun groep, is niet alleen zichtbaar via de spreekwoordelijke rozen, maar wordt prachtig getoond in al hun symbolische creaties.

Hanneke Lam

Enthousiaste mensen die de symbolische bloemschikgroep willen komen versterken zijn van harte welkom.