Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

1972 < NOVEMBER > 2022

50 jaar Cantorij Oude Kerk
INTERVIEW Op 8 november 2022 bestaat de Cantorij Oude Kerk vijftig jaar. In een zondagmorgendienst wordt daar feestelijk aandacht aan gegeven en Kerk in Zoetermeer sprak twee alten die jarenlang zij aan zij zongen: Nel Ruiter-van Eijl, 42 jaar lang lid geweest, en voorzitter Joke van der Kruk-Krop, die er in 1986 bij kwam. Een inkijkje in cantorij-geschiedenis.

Nel weet hoe het allemaal begon. Een aantal gemeenteleden van de Oude Kerk was op bezoek geweest bij hun zustergemeente in Oberhausen. Zij hadden er genoten van prachtige muziek uitgevoerd door een ‘Kantorei’. ‘In de bus terug naar huis werd het idee geboren om in de Oude Kerk ook zo’n cantorij op te richten.’ Onder meer Bea en Piet Brouwer trokken er enthousiast aan: op 8 november 1972 werd de Cantorij Oude Kerk als vereniging werkelijkheid en op 24 november 1972 was de eerste repetitie. Zo’n dertig koorleden zongen onder leiding van dirigent en luchtmacht­predikant ds. Zorn en dhr. Geerts senior was de begeleidende organist. Hij schreef ook muziek voor de nieuw geboren cantorij. 

Zingen verbindt
Na ds. Zorn kwam mevrouw Coenecoop – september 1973 tot mei 1976, opgevolgd door Dick Geerts (de zoon ván inderdaad) – 1976 tot 1986, daarna cantor-organist Toon Hagen – 1986 tot 1991, en sindsdien dirigeert Ronald de Jong de Oude Kerk Cantorij. 
Joke: ‘Altijd werd en wordt er fijn gezongen. Het draait om zingen, maar net zo goed ook om elkaar ontmoeten.’ ‘We gingen soms in een hele optocht er naartoe’, herinnert Nel zich.’
Een aantal keer per jaar werkt de cantorij mee aan kerkdiensten en hoogtijdagen. Meestal bedenkt de dirigent welke muziek ingestudeerd wordt. ‘Niet altijd even makkelijk, al ging het andere keren weer als vanzelf’, vertelt Nel. ‘Het was steeds uitdagend.’ 
Dat muziek verbindt bleek ook als bijvoorbeeld bij trouw- en rouwdiensten gevraagd werd of de cantorij kon zingen. Hierdoor werd de cantorij meer en meer een begrip in de kerk, want door hun muziek wisten ze menig hart te raken. In de Stille Week verzorgt de cantorij altijd een meditatieve avond, al sinds 1994. Juist een cantorij brengt dan prachtige teksten, gebeden en gedichten, die zeer aanspreken.

Muziek die je stil maakt
Dirigent Ronald de Jong schrijft ook zelf stukken voor de cantorij, zoals een Kyrie, dat in mei nog werd uitgevoerd. De alten noemen allebei Psalm 100, een koorwerk van Ronald, als een hoogte­punt. ‘Dat gaat echt door je heen, het raakt je’, zegt Joke, en Nel valt haar bij: ‘Die openings­maten, dat resoneert lang na. Of, al langer geleden hoor, de Engelse bewerking van Psalm 23 ‘The Lord’s my Shepherd’. Dat is muziek die je stil maakt.’ 

De lofzang gaande 
Vijftig jaar cantorij is niet niks. Waar er voorheen volop bassen en tenoren waren en jarenlang rond de veertig cantorijleden, vraagt het de laatste jaren terdege vakmanschap van de cantor om muziekstukken uit te zoeken voor een kleinere bezetting. Een terugloop die bij (helaas) meer kerkkoren te zien is. Maar ‘wat de toekomst ook brengen moge’, is de wens van allebei, ‘laat de lofzang gaande blijven!’

Marjolijn van der Haven-Verweij

Foto: Deel van de Cantorij Oude Kerk, links van de preekstoel bij het toenmalige koororgel, bij de intrede van ds. T. Poot op 20 januari 1980.