Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

GELOOFSONTWIKKELING EN IDENTITEIT

Vliegende start Gezin-School-Kerk
PERRON OOSTERHEEM ‘Hopelijk ontstaat er zo een fikkie, dat uitgroeit tot een heilig vuur!’ Daarmee eindigde pionier Timo Hagendijk vorig jaar in de Pinkstereditie van Kerk in Zoetermeer zijn column ‘Aanstekelijk onderwijs’. Wat toen nog een droom was, is vandaag realiteit. ‘Inmiddels zijn we in contact met vier basisscholen in Oosterheem. Samen goed voor tweeduizend leerlingen.’

Sterke driehoek
Veel kerken hebben contact met scholen in hun wijk rondom speciale Kerk-en-Schooldiensten. Perron Oosterheem wil een stap verder gaan: ons aanbod integreren in het lesprogramma van scholen. Op basis van de bestaande contacten willen we komen tot een integraal aanbod van identiteits­gebonden activiteiten, met het oog op geloofsontwikkeling van leer­krachten, kinderen en gezinnen. We hebben de overtuiging dat we door dit plan een sterke driehoek kunnen vormen tussen ‘Gezin-School-Kerk’. 

Waar begin je? 
Als eerste zoeken we contact met de schooldirecteur. Tijdens een kennismakingsronde stellen wij onszelf voor aan de school en de school aan ons. Geen school is immers hetzelfde.
Zo kwamen we door onze kookworkshop voor kinderen van basisschool De Oranjerie als vanzelf ook in contact met de directeur van basisschool De Oosterwijzer. Ze roken in hun school dat we in De Oranjerie aan de slag waren en dat smaakte naar meer! 
We komen niet met een vaststaand pakket van activiteiten, maar wel met ideeën. Ook kijken we samen met de directie naar wat er in het jaar gaat komen. Op welke activiteiten zouden we kunnen aansluiten? 
Hierna komen we vaak in gesprek met een identiteitscommissie en denken we met de school mee hoe de identiteit versterkt kan worden. Onlangs werden we uitgenodigd door Richard van Bochove, adjunct-directeur van het Oranje Nassau College, om mee te werken aan een studiemiddag voor basisschooldirecties en het management voortgezet-­onderwijsscholen van de Unicoz Onderwijsgroep. Een unieke kans om te netwerken en vooral ook te doen wat we zeggen: samen zoeken naar hoe we jeugd en jongeren in aanraking laten komen met het christelijk geloof. 

Project in de praktijk 
  • Door missionaire organisatie IZB hebben we een promotiefilm laten maken die binnenkort uitkomt.
  • Ook hebben we een waaier ontwikkeld met onze activiteiten. 
  • Op de Florisschool gaven we vorig jaar tijdens de adventsvieringen in achttien klassen in tien minuten een gastles over ‘Jozef’, ‘Priester Zacharias’ of ‘de beveiligingsbeambte van Herodus’. 
  • In de Oosterkerk en op school gaven we aan ruim zestig kinderen van De Oranjerie een kookworkshop. Aan het einde van de zeven keer was er een ‘high tea’ met ouders. Een overweldigende rij stond voor de kerkdeur om al het lekkers te proeven. 
  • Op Het Noorderlicht hebben we een identiteitsworkshop aan leerkrachten verzorgd die erg goed ontvangen is. Het team moest bijvoorbeeld foto’s maken van wat ze wel en niet bij de identiteit van de school vonden passen. 
  • Ook waren we op het schoolfeest van het Noorderlicht, waar we veel ouders konden uitnodigen voor het poppen­theater tijdens een van de Perron­meetings op zondagmorgen. 

Blijven luisteren en dromen
De komende tijd bouwen we verder. Zo willen we met ‘Kliederkerk’ te starten op een basisschool in Oosterheem. Daarnaast werkt de GSK-werkgroep activiteiten uit voor klassen die ze kunnen uitvoeren in de Oosterkerk. Mede daarom heeft er een interne verbouwing in het kerkgebouw plaatsgevonden. We hopen en bidden dat we komend jaar nog meer met de gezinnen in aanraking komen, om te kunnen helpen bij de geloofs­opvoeding van hun kinderen. 

Timo Hagendijk
PIONIER PERRON OOSTERHEEM

Samen met jong en oud op een creatieve manier de betekenis van Bijbelverhalen ontdekken. Dat is ‘Kliederkerk’. Een verrassende vorm van kerk-zijn met mensen die weinig of niets met kerk hebben én met meer betrokken kerkleden, die kinderen en volwassenen helpt om in het voetspoor van Jezus te gaan. In Meerzicht heeft De Oase hier al veel ervaring mee en ook vanuit de Ichthuskerk (Zoetermeer-Noord) wordt hiermee gewerkt.    
Zie het seizoensprogramma Gaandeweg 2022-2023, ook op kerkinzoetermeer.nl en pgzoetermeer.nl. Zie ook protestantsekerk.nl/verdieping/wat-is-kliederkerk