Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

WERKGROEP GROENE ICHTHUS

‘We kunnen voldoende zonnepanelen kwijt’
ICHTHUSKERK ‘De Protestantse Wijkgemeente Zoetermeer-Noord wil een pluriforme en open geloofsgemeenschap zijn met ruimte voor ieder gemeentelid om invulling te geven aan haar en zijn geloof. Een gemeenschap, protestants van kleur en in goed contact met andersgelovigen en andersdenkenden, in de buurt en in de stad. Een geloofs­gemeenschap die haar hart vindt in de omgang met God, die voort­durend bouwt aan gemeenschap met elkaar en die zich uit bewogenheid inzet voor de samenleving.’

Vanuit die bewogenheid zet de werkgroep Groene Ichthus zich in voor een duurzame samenleving en behoud van de schepping, vermeldt de website. ‘We geven voorlichting aan gemeenteleden’, zegt Jan-Cees Jol van de werkgroep, ‘om ideeën en tips aan te reiken en hoe ieder een bijdrage kan leveren. Het gaat om bewustwording, om te beginnen in je eigen leven. Ook vragen we aandacht voor de oorzaken en gevolgen van klimaatverandering.’ Daarom ook is de Ichthuskerk een paar jaar geleden ‘Groene Kerk’ geworden. Het platform GroeneKerken is een initiatief van Kerk in Actie en Tear. Veel kerken in Nederland zijn hierbij aangesloten.
De werkgroep heeft uitgezocht of en hoeveel zonnepanelen er op het dak van de Ichthuskerk kunnen. ‘We kunnen er voldoende op kwijt om de eigen behoefte aan elektriciteit zelf op te wekken. We wilden een crowdfundingsactie starten om de zonnepanelen te kunnen aanschaffen en laten installeren – en toen kwam corona. We zijn het nog steeds van plan, al moet er eerst het een en ander aan het dak gebeuren.’

Meer informatie? Meedoen? Jan-Cees Jol T 079-362 06 03

Hanneke Lam

GroeneKerken.nl
Vanuit de overtuiging dat geloof en verduurzaming alles met elkaar te maken hebben stimuleert GroeneKerken geloofs­gemeenschappen met een nieuwsbrief die prikkelt tot actie. Ook is er een uitgebreid pakket praktische informatie om als kerk samen op weg te gaan naar een eerlijke en toekomst­bestendige samenleving. GroeneKerken wil kerken helpen aandacht te besteden aan rentmeesterschap en zorg voor de aarde in de Bijbel en van zich inzetten voor het verkleinen van ieders voetafdruk.