Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

KUNST IN DE KERK

Preek-‘stoelen’
ICHTHUSKERK
De Ichthuskerk heeft sinds 2014 geen preekstoel meer. Links op het liturgisch centrum staat een achthoekige liturgietafel met lezenaar; deze vorm is gekozen omdat het kerkgebouw achthoekig is. Vanachter deze tafel houdt de voorganger de preek. Voor de lezingen wordt een katheder gebruikt, die naast de paaskaars staat. Beide zijn gemaakt van de kerkbanken die er stonden en in 2014 door stoelen zijn vervangen.

OOSTERKERK
In de Oosterkerk staat links op het liturgisch centrum de tafel met de lezenaar en de Bijbel. Rechts staat onder het kruis de rechthoekige preekstoel; de voorganger staat op een plateautje met achter zich een bankje en voor zich een houten paneel. Op een wit vlak staat het chi-rho-teken (de eerste twee letters van Christos in het Grieks) met de alfa en omega, meegekregen uit de Ichthuskerk. Dit exemplaar komt oorspronkelijk uit een Rotterdamse kerk die in de oorlog was gebombardeerd. Het geheel is ontworpen door Janine Otten en in 2014 uitgevoerd in eikenhout door een meubelmaker uit De Oase.

OUDE KERK
De Oude Kerk is de enige kerk binnen de Protestantse Gemeente Zoetermeer met een klassieke preekstoel met klankbord en trapje. De preekstoel dateert uit 1787 en is versierd met ornamenten in Lodewijk XVI-stijl en met drie reliëfs van bijbelse verhalen: ‘Mozes ontvangt de stenen tafelen met de Tien Geboden’, ‘Mozes bij de brandende braamstruik’ en ‘De verkenners van het Heilige Land met de druiventros uit Escol’. Van het bijbehorende doophek zijn nog twee stukken over. De preekstoel en het doophek werden gemaakt door Francis­cus van Ursul uit Antwerpen.

DE REGENBOOG
De Regenboog is sinds februari 2022 het thuis van de nieuwe wijkgemeente Zoetermeer-Zuid, met leden uit de Pelgrimskerk, De Oase en De Regenboog. Het liturgisch centrum is samengesteld uit elementen uit deze drie kerken: de houten tafel uit De Regenboog, de antependia, de paaskaarsstandaard en het avondmaalsstel uit de Pelgrimskerk, het doopvont en de lezenaar uit De Oase. De tafel met lezenaar wordt zowel voor de lezingen als voor de preek gebruikt.

ADVENTSKERK
De Adventskerk heeft ter vervanging van de oude preekstoel een altaartafel, een hoge kandelaar en een katheder kunnen overnemen uit een Haags verpleeghuis waar deze plaats moesten maken voor nieuw meubilair. In de kerkdienst staat de tafel, met lezenaar, gedenkboek en collectezakken, aan de linkerkant van het liturgisch centrum, de paaskaars in het midden en de katheder rechts. De katheder wordt zowel voor de lezingen als voor de preek gebruikt.

Willy Tieman

Met dank aan: Marja van den Boomgaard, Gerard Jansen, Janine Otten, Toon Vessies 
Documentatie Oude Kerk: herbergoudekerk.nl/okgeschiedenis.php