Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

UITGEZONDEN NAAR BURGAS

Sámen kijken naar wat Gods Woord zeggen wil
TOERUSTING Drie jaar geleden werd Foka van de Beek als theologe en toerustingswerker uitgezonden naar Burgas in Bulgarije. Zij werkt in een omgeving waar moslims en Roma wonen en waar als eersten veel vrouwen tot geloof in God en de Bijbel komen. 

Je voelde je geroepen om uitgezonden te worden, hoe? 
‘Zending heeft altijd mijn hart gehad. Ik was al eerder uitgezonden geweest, naar Roemenië, en na acht jaar terug in Nederland groeide het verlangen om weer te gaan. Toen ik aanklopte bij de GZB bleek er net een vacature te zijn in Bulgarije, waarvoor ze een vrouwelijke theologe zochten. Ook mijn kerkelijke thuisgemeente in Veenendaal reageerde enthousiast. Dat voelde als een bevestiging. Mijn opdracht was toerusting te geven in zo’n tien huisgemeenten in de regio Burgas. Die zijn ontstaan door het evangelisatiewerk van de Bulgaarse Natalya en andere vrouwen. Vanwege de culturele context – islamitische en Roma-inwoners – richten ze zich vooral op vrouwen. Maar in de loop van de tijd zijn er ook mannen lid geworden van de huisgemeenten.’ 

En toen kwam corona. Daar ging je roeping ...? 
‘Corona maakte het werk inderdaad erg moeilijk, omdat we niet in kleine huiskamers konden samenkomen. Ook waren er een paar keer corona-uitbraken in de dorpen. Telefonisch werd er veel contact gehouden, er was veel gebed voor elkaar en ook konden we diaconale hulp verlenen, maar mijn werk kwam grotendeels stil te liggen. Wel kon ik extra dingen voor de GZB in het algemeen doen. Regelmatig kwam de vraag bij me op wat ik hier nog deed. 
Ik had een sterke roeping ervaren voor deze plek, maar waarvoor ik gekomen was, kon ik niet doen. Toch deed het mensen goed dat ik aanwezig was. En wat mezelf motiveerde om te blijven was die roeping: als God me hierheen gestuurd heeft, is het goed dat ik hier ben, al zie ik dat zelf niet. Maar het ging wel door diepten en twijfel heen.’

Na een korte rondreis door Nederland met Pinksteren ben je voor weer drie jaar in Burgas. Wat pak je aan? 
‘Het toerustingswerk in de dorpen gaat door, maar ik houd tijd en ruimte voor iets anders over. 
In overleg met de GZB ben ik op zoek gegaan naar verbreding en zo kwam ik in contact met de Bulgaarse Methodistenkerk, een klein landelijk kerkverband. 
Zij vinden toerusting en theologisch onderwijs erg belangrijk en ik werd er met open armen ontvangen. Ook in deze kerk richt ik me op vrouwen­groepen en op toerusting. Een van hun gemeenten, een Turkse (Roma)gemeente, is vlakbij Burgas en daar kom ik nu regelmatig. De predikant en zijn vrouw hebben een groot hart voor de Romakinderen in het dorp. 

Wat kun jij met verkondiging, al sta je niet direct op een preekstoel? 
‘Preken hoort inderdaad niet bij mijn werk. Maar sommige mensen zijn nog maar net tot geloof 
gekomen en weten weinig van de Bijbel. Anderen zitten met vragen, bijvoorbeeld over hoe ze christen kunnen zijn in hun seculiere of moslimcontext. In de groepen en in individuele gesprekken bestuderen we samen de Bijbel. Als theoloog geef ik uitleg van de Bijbeltekst. 
Als het gaat om de concrete vragen in het dagelijkse leven van mensen wordt het meer een gesprek, waarin ik ook veel luister. 
Mijn werk speelt zich af in allerlei verschillende contexten: van hoogopgeleid Bulgaars tot in islamitische Roma-dorpen waar meisjes soms al op hun twaalfde trouwen en van school gaan. Het kost tijd om deze culturen te leren kennen. Daarom is het goed om sámen te kijken naar wat Gods Woord in deze specifieke situatie zeggen wil.’

Marieke van der Giessen-van Velzen

Foka van de Beek is theologe en is in 2019 door de GZB voor zes jaar uitgezonden naar de regio Burgas in Bulgarije om daar te werken als toeruster in een heel aantal huisgemeenten. Deze zijn ontstaan door het evangelisatiewerk van de Bulgaarse stichting ‘Samaritaanse vrouwen’ onder leiding van Natalya Stoykova. De Oude Kerk in Zoetermeer leeft, geeft en bidt als Deelgenotengemeente mee.    
Volg Foka’s blog op facebook.com/FokaBulgarije en lees meer over het Deelgenotenproject op gzb.nl; giften welkom op NL62 RABO 037 374 1685 o.v.v. ‘Foka in Burgas’