Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

Eén jaar Ichthus-app

Marja Frericks: ‘Een scala aan directe mogelijkheden’
INTERVIEW ‘De PWZN Ichthuskerk-app komt eraan’, schreef toenmalig KiZ-redactielid Fien Meiresonne een jaar geleden in het aprilnummer van Kerk in Zoetermeer. Een noviteit op dat moment voor de protestantse wijkgemeente Zoetermeer-Noord. Hoe is het de app en zijn gebruikers in dat jaar vergaan?

Marja Frericks is lid van de taakgroep Publiciteit van de Ichthuskerk en vanaf het begin nauw betrokken bij de Ichthuskerk-app. Samen met een team van vrijwilli­gers met onder andere de projectleider en beheerder zorgt zij ervoor dat de app functioneert. Dit team vertegenwoordigt de gemeente qua leeftijd en taken; zo helpt de app naast ontmoeting en communicatie ook bij bezinning en organisatie. 
Marja vertelt dat er nu ongeveer 250 leden gebruik maken van de app en dat het aantal nog steeds groeit. Niet alleen jonge mensen zijn enthousiast, de app wordt door gemeenteleden en andere betrokkenen uit alle leeftijds­categorieën gebruikt. 

Wat maakt een app zo bijzonder voor de gemeente? 
Volgens Marja biedt de Ichthus-­app naast de bekende communicatiekanalen als de website, de wekelijkse zondagsbrief, het katern Gemeentenieuws als bijlage van Kerk in Zoetermeer een scala aan directe mogelijkheden. De verdeling in verschillende app-­groepen maakt contact directer, overzichtelijker en sneller. Een hulpvraag is snel gedeeld via het Prikbord, in de groep Lief en leed mag verdriet en blijdschap genoemd worden en de groep Voorbede spreekt voor zich. 
Algemenere en informatieve zaken worden ondergebracht onder Mijn kerk. Zo ontstaat interactie, mee­leven en meedenken met elkaar op een directe en betrokken manier. 

Positiviteit is een 
belangrijke gedragsregel
voor de deelnemers


Positiviteit behoort tot een van de gedragsregels voor deelnemers aan de app. Een goed voorbeeld hiervan was het schrijfproject in de Veertigdagentijd. Leden wordt gevraagd iets te schrijven over een gegeven thema dat past in deze periode. Wat een mooie, open en bijzondere stukjes worden er geschreven en gedeeld en hoe eerlijk zijn de reacties daarop. Ook voor niet-schrijvers prachtig en inspirerend om te lezen. Verschillende doelen van de app zijn hier gerealiseerd: eenvoudig contact leggen, de onderlinge verbondenheid vergroten en elkaar inspireren. 

Zijn de vorig jaar gestelde doelen bereikt? 
Marja geeft met een volmondig ja het antwoord. Zij geeft aan dat er binnenkort een evaluatie zal plaatsvinden, waarbij samen met Donkey Mobile, het platform van de bouwers van de kerk-app, onder­zocht zal worden welke functies veel of weinig gebruikt worden en waar mensen tegenaan lopen. Bekeken wordt of alle mensen in de verschillende groepen bediend worden en of dat beter kan. Duidelijk is dat de werkgroep enthousiast doorgaat met het uitbreiden en waar nodig aanpassen van de app, die informeert en verbindt, communicatie bevordert en leden elkaar laat vinden en kennen.

Marja wil nog kwijt dat het platform ‘Petrus’ van de Protestantse Kerk in Nederland een belangrijke inspiratiebron is voor de medewerkers van de app- groep. ‘Petrus’ – vindplaats van geloof, hoop en liefde – omvat naast een magazine, een online platform en een wekelijks tv-programma. Samen met de experts van Donkey Mobile, geïnspireerd door de mensen van ‘Petrus’ en aangemoedigd door de deelnemers aan de Ichthus­kerk-app hopen Marja en haar groep contact te houden en te blijven communiceren.

Hanneke Lam