Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

Scipio-app in de Oosterkerk
MOBIELE APPLICATIE De Oosterkerkgemeente heeft in januari 2022 de Scipio-app in gebruik genomen. Een nieuwe manier om de communicatie binnen de gemeente te ondersteunen. Zo’n 250 leden hebben de app geïnstalleerd.

De app Scipio is een moderne mobiele applicatie voor snelle en doelgroepgerichte communicatie binnen de Oosterkerk-gemeente. We gebruiken Scipio om leden te informeren en om de gemeente te organiseren. Zo sturen ds. Pieter Baas en missionair werker Timo Hagendijk regel­matig een korte vlog over de dienst van de komende zondag.
Gemeenteleden kunnen nu ook zelf onderling communiceren binnen (besloten of open) groepen. We wisselen tips uit of bieden elkaar de helpende hand. Een oproepje is zo geplaatst!

• Ledenlijst
De ledenlijst in de app is gekoppeld aan het edenregistratie­systeem en blijft daardoor altijd actueel. De privacy is goed geregeld: gemeenteleden kunnen zelf bepalen welke gegevens zij willen tonen en de contact­gegevens aanvullen met andere informatie, zoals beroep, hobby’s, een foto. Alleen gemeente­leden die bij de app aangesloten zijn kunnen dit gemeenteboek inzien.

• Groepen
De communicatie heeft veel weg van het communiceren met elkaar via sociale media als WhatsApp en Facebook. Er kunnen groepen aangemaakt worden, waarbinnen gecommuniceerd kan worden. Ook is het mogelijk daar foto’s, audiobestanden en video’s te delen. Zo is er een groep met alle gemeenteleden, maar ook groepen met enkel leden van een bijbelkring of een commissie. Iedereen kan zich aanmelden voor de groep die hij of zij wil. En iedereen kan een groep starten.

•  Agenda
De agenda laat zien welke activiteiten er gepland zijn en, via een koppeling met onze site, welke zalen verhuurd zijn.

• Collecte
Het is ook mogelijk gebruik te maken van de collecte-functionaliteit binnen de app. Maar binnen de Oosterkerk hebben wij al langer heel goede ervaringen met de app Givt; daarom hebben we besloten om niet via Scipio te collecteren.

Jeroen Verhulst
Lid taakgroep Communicatie en Webmaster