Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

SINDS 1 MAART 2017

Vijf jaar Kerk in Zoetermeer is méér
VERDIEPEND EN INSPIREREND In het eerste nummer van Kerk in Zoetermeer, dat uitkwam op 1 maart 2017, schreef ik: ‘Kerk in Zoetermeer is nog veel mooier en beter dan ik me had voorgesteld.’ Nu, vijf jaar na het verschijnen van die eerste krant, vind ik nog meer dat Kerk in Zoetermeer een blad is waar we als Protestantse Gemeente Zoetermeer trots op kunnen zijn!

Ik kon dat vijf jaar geleden zeggen, omdat ik samen met Rik Buddenberg, voorzitter van het College van Kerkrentmeesters, de initiatief nemer was voor een nieuw orgaan van de Protestantse Gemeente Zoetermeer. Een blad, dat modern en aantrekkelijk oogt en inhoudelijk meer is dan alleen een ‘clubblad’ dat de leden bindt. 
Ik kan dat nu zeggen, omdat Kerk in Zoetermeer daadwerkelijk meer is dan een ‘clubblad’. Méér, omdat er iedere maand een nieuw thema is, waarover beschouwende artikelen van ervaringsdeskundigen tot nadenken uitnodigen. Méér, vanwege de interviews met initiatiefnemers en organisatoren van activiteiten, gerelateerd aan de combinatie van kerk, geloven en maatschappij. En méér, door de vele voorbeelden van good practice van hulp aan kwetsbaren in de Zoetermeerse samenleving door lieve, enthousiaste en gedreven mensen. 

Er gebeurt 
zoveel moois in 
onze kerken

De redactieleden van Kerk in Zoetermeer vinden dat missionair zijn een kerntaak is van onze kerken. Er gebeurt zoveel moois in onze kerken. Denk aan de vele, vele leden die als vrijwilliger actief zijn bij de Voedselbank, bij Jobhulpmaatje, bij de Schuldhulpverlening, bij diaconale activiteiten, bij de inloophuizen, bij de missionaire pioniersplekken Perron Oosterheem, Halte 2717 en De Pelgrim, enzovoorts, enzovoorts. Ze zijn allemaal in de afgelopen vijf jaar in Kerk in Zoetermeer aan het woord gekomen. 
Kerk in Zoetermeer wordt bezorgd bij alle leden van de Protestantse Gemeente Zoetermeer, tenzij men aangeeft de krant niet te willen ontvangen, en iedere belangstellende en geïnteresseerde kan zich aanmelden voor een lezersabonne­ment van tien nummers per jaar. Daarnaast ligt de krant in biblio­theken, scholen, wijkcentra, zusterkerken, moskeeën en wachtkamers, in totaal op zo’n twee­honderd adressen in onze stad.

Het meest inspirerende
dat ik aan kerkelijk werk
heb verricht


Vanaf het eerste nummer is Marieke van der Giessen-van Velzen de hoofd- en eindredacteur en Jessica Monker-Koster de vormgever. Twee zeer deskundige en heel enthousiaste vrouwen, zij zijn het ‘gezicht’ van de krant. Als redactielid vind ik het werk voor de krant het meest inspirerende dat ik in mijn leven aan kerkelijk werk heb verricht. Dat komt vooral door de verdiepende gesprekken die wij in de redactie­vergaderingen met elkaar hebben. Gesprekken over de uitwerking van het maandthema, bekeken vanuit verschillende invalshoeken. Wij beseffen dat net als wijzelf onze lezers ‘veelkleurig’ zijn. Dat straalt de krant uiteraard ook uit op een kleurrijke manier. Op naar de volgende vijf jaar Kerk in Zoetermeer!

Jan Blankespoor

Ook elke maand KiZ ontvangen? 
Wilt u Kerk in Zoetermeer ook elke maand op de mat aantreffen of in de brievenbus vinden? Neem een abonnement! Mail uw naam en adresgegevens naar info@kerkinzoetermeer.nl of kerkbureau@pgzoetermeer.nl of bel met de eindredactie (079) 3 522 519 of het Kerkelijk Bureau (079) 316 82 56. Dan zorgen we ervoor. U krijgt jaarlijks een donatiebrief waarin we vragen om een vrijwillige bijdrage met als richtbedrag ongeveer € 25 voor tien edities. Doen!