Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

ALPHA-CURSUS IN OOSTERHEEM

Waar sta jij?
GELOOF EN IDENTITEIT ‘Kijk naar de afbeelding hieronder. Als dit zwembad je relatie met God voorstelt, waar sta je dan?’ Het is een vraag die veel losmaakt tijdens een bijeenkomst van de Alpha-cursus.

Ook die keer dat ik ‘het zwembad’ als een blauw kleed neerleg in een zaal vol met leerkrachten. Zij volgen bij mij, in het kader van het Perron Oosterheem-project Gezin-School-Kerk, een cursus over identiteit en het christelijk geloof. Als het kleed dat het zwembad moet voorstellen op de grond ligt, vraag ik de leerkrachten om een positie in de zaal in te nemen. 
Eén vrouw gaat helemaal bij de muur staan. De hele middag komt ze ‘gesloten’ op mij over. Maar een paar dagen later krijg ik juist van haar een heel mooie reactie. Ze schrijft: ‘Ik vond het ook wat confronterend dat ik zo ver van het blauwe kleed vandaan stond na verschillende kerken bezocht te hebben en jaren vol enthousiasme te hebben meegedraaid in het jeugdwerk, dus ik denk dat die verschillende denkprocessen van mijn gezicht te lezen waren.’ 
Persoonlijk hoop ik nog eens een volledige Alpha-cursus aan leerkrachten te mogen geven. Wat zou er op de scholen gebeuren als zij massaal in het zwembad zouden springen? 

Elkaar thuis opzoeken
Eens per maand bieden we de Alpha-cursus aan senioren aan. Vooral de ochtend over vergeving maakt een hoop los. Er zijn ouderen die het zo raakt, dat ze elkaar na de cursus thuis huilend opzoeken en er met elkaar over doorpraten. Bij sommigen komt de wegstopte pijn naar boven, anderen ervaren een stuk vrijheid en opluchting nu ze beter begrijpen hoe vergeven werkt. 

Vooral de ochtend 
over vergeving 
maakt een hoop los

Dit jaar hebben we als Perron Oosterheem gepionierd met de frequentie. Wat we vooraf al dachten, blijkt te werken: senioren hebben graag wat meer tijd tussen de avonden om de opgedane informatie te verwerken. 

Investering
Met een groep jongeren die nog niet toe zijn aan de belijdeniscatechisatie in de kerkelijke gemeente, draaien we dit seizoen eens per twee weken een Youth Alpha. Eerst zijn we met hen in overleg gegaan of ze het zagen zitten en daarna hebben we commitment gevraagd. 
Het is ook een hele investering voor hen, want een Alpha-cursus begint altijd met een gezamenlijk moment van eten en drinken. Dit komt de onderlinge verbinding ten goede. Ook legt het een goede basis om later die avond persoonlijke vragen te kunnen stellen over het geloof. 

Samen eten en 
drinken als basis
voor persoonlijke vragen


De filmpjes van Youth Alpha blijken voor deze groep niet geschikt, dus schakelen we over op de filmpjes die bestemd zijn voor de volwassenen. Een ouder tikte mij afgelopen zondag op de schouder. ‘Mijn zoon zal het wel niet gezegd hebben, maar hij ervaart het als positief dat jullie als team voor de cursus hebben gekozen voor zijn groep. Hij heeft er echt wat aan.’ 
Wij hopen en bidden dat deze jongeren na deze cursus wel de vrijmoedigheid hebben om zich aan te melden voor de belijdeniscatechisatie. 

Voor alle leeftijden
Na de meivakantie starten we in de Oosterkerk op woensdagavond 11 mei met een introductieavond voor een Alpha-cursus voor alle leeftijden. Als u dit leest en u heeft bij het zien van de afbeelding de conclusie getrokken dat u eigenlijk dichter bij het zwembad zou willen komen, dan nodig ik u van harte uit om u aan te melden voor deze of een andere Alpha-cursus ergens in Zoetermeer. 

    Aanmelden kan bij Timo Hagendijk T 06-5095 4628 E pionier.oosterheem@gmail.com 

Timo Hagendijk
Missionair Pionier & Jeugdwerker 
Perron Oosterheem – Oosterkerk