Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

WELKOM IN DE REGENBOOG

De weg van het Licht
"Bij kerkgebouw De Regenboog denk ik terug aan de nieuwbouw, rond 1998. Dit ging de provisorische samenkomsten in de school, waar we tot dan toe huisden, vervangen. Samen met heel veel mensen bouwen aan een kerk. In een krappe kruipruimte riolerings­buizen aan elkaar lijmen, wastafels ophangen, overal waar nodig de handen uit de mouwen. Kortom, opbouwen.

Met de verhuizing van ons gezin eind 1994 werden we over­geschreven naar de nieuwe wijk Rokkeveen en maakten we kennis met ds. Hans van Walsum. Al snel werden we helemaal opgenomen en op allerlei manieren actief. 
Kindernevendienst met drie leeftijdsgroepen! De zondagse samenkomsten waren nog in de basisschool Passepartout. Ook onze jongste dochter werd daar gedoopt. We hebben vervolgens belijdenis gedaan in de toen geheten Samen op Weg-gemeente Rokkeveen. Aan de wieg gestaan van kinderkoor De Zevensprong en jeugdbands QuestionMark en UnderLined. Vaak muzikaal meegewerkt in ‘De Band’, als begeleiding van onder meer het koor Anaviem. Intensief meegewerkt aan de beroemde Sunday-­Half-Hours, Kerst- en Paasmusicals, Kerstnachtdiensten en Kerststaldiensten. De eerste Taizé-reis vanuit Rokkeveen georganiseerd. 
Gepelgrimeerd naar Iona Abbey. Als ouderling Eredienst de Taakgroep Eredienst voorgezeten, met onder andere het project ‘Zin in Kleur’, waarbij ons kerkgebouw De Regenboog een lichtere, meer eigentijdse uitstraling heeft gekregen. Meer techniek in de kerk gerealiseerd met beamer, Kerkomroep en recent het livestream-gebeuren. Met als kernwoorden meditatie rond de Man van Nazareth, opbouwen, jeugd, techniek en muziek.
Het kerkgebouw aan de Nathalie­gang is langzamerhand een tweede thuis geworden. Op een luchtbedje in een doornatte kruip­ruim­te de rioleringsbuizen aan elkaar lijmen was daarbij wel het diepste hoogtepunt. Prachtig om mee te werken aan het faciliteren van onze wijkgemeente. 

‘Het ene moment gewoon een stapel stenen en op een ander moment een gewijde plaats waar ik de aanwezigheid van de Heilige Geest voelde.’

Elementen die ik graag zie in een kerkgebouw zijn kleur en muziek. Kleur mag van mij stevig zijn, in een verlichtend en inspirerend samenspel. Als een brede zonnestraal na een regenbui, compleet met regenboog. Voor muziek geldt voor mij hetzelfde. Harmonie en dynamiek met af en toe zacht kabbelende melodieën maar ook met magistrale pauken waar je van op het puntje van je stoel gaat zitten.

Graag ruim ik plaats in voor prachtige mensen uit de andere gebouwen van onze nieuwe wijkgemeente Zoetermeer-Zuid. Ik hoop dat wij allen de weg van het Licht zullen blijven zoeken en vinden, ondanks de best wel heftige veranderingen.
Met het samengaan van de drie geloofsgemeenschappen, Pelgrimskerk, Oase en Regenboog, kunnen wij als nieuwe Protestantse Wijkgemeente Zoetermeer de blik op vooruit zetten. De vuurkolom achterna en niet (te veel) omkijken. Natuurlijk verbonden met allen die in navolging van Christus op weg zijn in Zoetermeer en daarbuiten."

Met een hartelijke groet,
Jan de Geus