Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

ONDER WOORDEN

Wees gegroet, Maria
Wees gegroet, Maria!
Sta toe dat een protestant u dat zegt,
bij wijze van uitzondering.
Meestal kan men het Weesgegroet niet over de lippen krijgen!
Het moet wel worden gezegd dat men u zoveel gezichten heeft gegeven,
en op zoveel verschillende manieren heeft voorgesteld,
dat het ons zwaar valt u daarin te herkennen.

Wees gegroet, Maria, mijn zus.
Niet mijn moeder, maar mijn grote zus die me bij de hand neemt
om me naar buiten te leiden, op het marktplein, 
en er uw zoon te ontmoeten;
en u blijft maar herhalen: ‘Doe wat Hij je zegt.’
U, mijn zus, u gaat de weg van het geloof.
U die beweert het niet te weten: ‘Hoe zal dat gebeuren?’
U die blijft vertrouwen: ‘Laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd!’
U wier gebed een en al verwondering en lofprijzing is.

Wees gegroet, Maria.
Ik noem u zoals de engel dat deed: ‘vol van genade, begenadigde’.
Dat bent u werkelijk, dat is uw geheim.
Op uw gelaat straalt het licht
en het mysterie dat wij Gods liefde noemen.
Voor u, voor mij en voor ons allen
ontving u deze gave: Jezus, ‘God met ons’.

Wees gegroet, Maria!


Louis Lévrier (1923-2004)
voorganger in de Eglise Réformé de France

In: ‘Gebeden voor elke dag’ (blz. 293), Heerenveen: Jongbloed, 2019 

Afbeelding: 
Deze schildering over Maria maakte illustrator Arjan Boone eind 2020. W arjanboone.nl
‘Wat ik opvallend vind aan het levensverhaal van Maria, is het grote contrast tussen licht en donker. Maria is op het schilderij in het midden gepositioneerd in een straal van licht: Gabriël die haar de boodschap verkondigt. Links de engelen die in de donkere nacht het grote nieuws van Jezus’ geboorte aan de herders vertellen. Rechts Golgota, in het donker, met het hellevuur op de achtergrond. ‘Een zwaard zal door je ziel gaan’, zei Simeon in de tempel tegen haar. De weg is bezaaid met stenen, symbool van een weg naar een onbekende toekomst.’