Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

MENSEN MET DEMENTIE

‘Ik ervaar het als iets magisch’
ZIN IN DE ZORG Soms is het tijd om heel iets nieuws te beginnen. Om een stap op het water te zetten. Om jezelf opnieuw uit te vinden. Om de vraag: Hoe? te beantwoorden met: Ja! En precies dat deed ik.

Na jaren als theoloog en docent gewerkt te hebben, werd ik in 2008 bovenformatief. Gelukkig kreeg ik de kans om de masters Predikant-geestelijk verzorger en Geestelijke verzorging aan de Protestantse Theologische Universiteit te doen. In 2015 werd ik proponent. En dat leek het einde van dit avontuur. Want waar vind je nu een job als geestelijk verzorger, met ambtelijke zending en dan ook liefst in je eigen stad?
Vorig jaar, oktober 2020 las ik een vacature voor geestelijk verzorger bij de christelijke zorginstelling Cardia Ouderenzorg, en wel voor de Floriadehof, een nieuwe locatie in de Zoetermeerse wijk Rokkeveen. ‘Zoiets heb ik nog nooit gedaan,’ dacht ik, ‘dus ik denk dat ik het wel kan’ (naar Pippi Langkous). En nu werk ik al bijna een jaar in de ouderenzorg, met en voor de oudere medemens met dementieel syndroom. Wat is dat mooi werk! 

Een andere wereld
Ik vind het prachtig om op de woning te komen: alle drukte en chaos vallen van me af. Alsof ik in een andere wereld stap. Die wereld is langzaam en bedachtzaam, echt en humorvol, verdrietig en breekbaar, vervreemdend en tegelijkertijd o zo puur. 
Elke bewoner leert me om daadwerkelijk contact met hun diepste zelf te maken: met hun zuiverste ik, hun ziel. Een vrolijke groet, samen stilstaan of samen dolen, een hartelijke lach, een blik in het oneindige, elkaars naam noemen. Ik ervaar het als iets magisch, of zoals Martin Buber het in zijn werk Ich und Du aangeeft: tussen ons gebeurt God.  

‘Ik kan alles 
doen door de 
Kracht van God’

Woonkamerviering
Dit klinkt filosofisch, dus wat doe ik concreet? De maandag is gewijd aan vergaderingen, dossiers lezen, meetings voorbereiden, moreel beraad organiseren, netwerken. Woensdag heb ik ruimte voor individuele (pastorale) gesprekken: met zowel bewoners als mantelzorgers, collega’s en vrijwilligers. En op de vrijdag oefenen we in het versterken van onze relatie met God, in de woon­kamerviering. Deze viering houd ik vier keer: op elke etage zijn bewoners van beide woningen welkom, inclusief de robot-poes, Miauwlus.
Luisteren naar ‘Nederland Zingt’ (of meezingen en live muziek maken), samen danken, bidden en led-kaarsen aansteken, via de smart-tv symbolen of kunst bekijken, een bijbeltekst of bijbelverhaal lezen, een korte uitleg met een theologische vondst en een praktische insteek, elkaar zegenen: het zijn elementen die stimuleren om onze relatie met God veerkrachtig te houden. Heel blij ben ik met Truus Keijzer, vrijwilliger, die elke vrijdagmiddag tijdens de vieringen mee helpt. 
De sfeer tijdens die woonkamervieringen was mooi te merken tijdens de bevestigingsdienst op vrijdag 8 oktober j.l. Deze was heel feestelijk, mede door de aanwezigheid van veel bewoners en hun begeleiders. Het thema van de dienst was: ‘Ik kan alles doen door de Kracht van God’. Het lied dat hierover ging – ‘Ik vermag alle dingen in Hem die mij kracht geeft’ – werd door de bewoners enthousiast meegezongen.

Wilt u meer weten of meedoen als vrijwilliger? Stuur een mailtje of een appje en we maken een afspraak. E shermanus@cardia.nl T 06-34474786 

ds. Sandra Hermanus-Schröder
GEESTELIJK VERZOrGER FLORIADEHOF 

Op vrijdag 8 oktober 2021 werd Sandra Hermanus-Schröder in ‘haar’ Floriadehof van Ouderenzorg Cardia bevestigd als predikant-geestelijk verzorger met een ambtelijke zending vanuit de Protestantse Gemeente Zoetermeer, in een viering waarin ds. Rein Algera van wijkgemeente Zoetermeer-Noord voorging.