Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

CREATIEF EN VERBINDEND

‘Een plek om de drempel van de kerk weer over te gaan’
KLIEDERKERK Het concept ‘Kliederkerk’ van de Protestantse Kerk zet in op verbinding tussen leeftijden, maar zet ook de kerk op de kaart als plek in de buurt om kinderen en (groot)ouders elkaar te laten ontmoeten. In De Oase in Meerzicht hebben ze er goede ervaringen mee.

Het idee komt overgewaaid uit Engeland, daar heet het ‘messy church’. Het is kerk-zijn op een creatieve manier, gastvrij, creatief en aantrekkelijk voor gezinnen. Steeds meer kerken ontdekken hoe er vanuit de ‘georganiseerde chaos’ van het idee Kliederkerk nieuwe contacten ontstaan tussen mensen van alle generaties. En hoe er al ontdekkend geleerd wordt over God en elkaar. 
Kliederkerken zijn er in verschillende soorten en maten, van activiteit van een kerk tot een pioniersplek. Een doorsnee moment van Kliederkerk duurt ongeveer twee uur en bestaat uit drie onderdelen: samen ontdekken, samen vieren en samen eten.

Vooral niet stilzitten
‘Het is een plek om de drempel van de kerk weer over te gaan’, merkt jeugdouderling Gerda Vooijs die er in de wijk Meerzicht vanuit De Oase al een tijdje mee werkt. ‘Naar de kerk gaan waar je dingen kunt doen, niets hoeft en vooral niet stil hoeft te zitten.’
‘Tijdens de laatste Kliederkerk kwam er spontaan een voor mij onbekende oudere mevrouw binnenlopen. Ze ging al jaren niet meer naar de kerk, maar kwam nu nieuwsgierig binnen. Ze miste niet de kerk, maar wel de ontmoetingen en gesprekken over het geloof.’

Uitgenodigd
‘Uitnodigingen voor een nieuwe ‘aflevering’ gaan naar zoveel mogelijk adressen die we kennen. Naar alle gezinnen met kinderen in de POR-wijkgemeente (Pelgrims­kerk-Oase-Regenboog), via e-mail en nieuwsbrief, via het kerkblad en de website kerkinzoetermeer.nl, naar de contacten die we hebben in de wijk en naar alle ouders van de kinderen op de basisschool De Entree (voorheen Amaliaschool) in de wijk Meerzicht waar De Oase staat. Kortom, iedereen die hier in geïnteresseerd zou kunnen zijn.’ 

Marieke van der Giessen-van Velzen

22 MEI: PINKSTER-KLIEDERKERK
‘Feest van wind en vuur! 
De volgende Kliederkerk is op zaterdag 22 mei, de zaterdag voor Pinksteren. Thema: ‘Feest van wind en vuur!’ Vanwege de coronamaatregelen eten we niet met elkaar. Het wordt weer een feest van samen ontdekken en samen vieren en tussendoor is er wat te drinken en te snoepen. Welkom iedereen!
Informatie: Gerda Vooijs T (079) 321 42 64 E gerdavooijs@gmail.com