Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

Ambulant predikant Marjan Zebregs:

‘Juist nu is hoop belangrijk’
POR/DE OASE In de eredienst van zondag 28 februari is ds. Marjan Zebregs uit Voorburg voor één jaar als ambulant (tijdelijk) predikant verbonden aan de wijkgemeente Pelgrimskerk-Oase-­Regenboog. Zij vult per 1 maart gedeeltelijk de vacature in De Oase op die door het vertrek van ds. Carina Kapteyn is ontstaan, in afwachting van een nieuw te beroepen predikant. Marjan is geen onbekende in Zoetermeer, eerder liep zij stage in De Regenboog.

Marjan, hoe ben je predikant geworden? 
‘Ik ben nu bijna zeven jaar predikant. Na mijn studie bestuurskunde ben ik in 1984 gaan werken voor de rijksoverheid. Toen onze dochter een paar weken jong was, werden we uitgenodigd voor de intrededienst van onze nieuwe wijkpredikant in de Opstandingskerk in Voorburg. We werden heel hartelijk ontvangen. Het beviel ons in die gemeente uitstekend en we werden kerkelijk actief. In oktober 2006 raakte ik erg geboeid door het gesprek van de gastpredikant met de kinderen, haar preek en de gebeden. Achteraf gezien was dat mijn roeping.’

Hoe ben je nu bij de POR-wijkgemeente terechtgekomen? 
Na mijn afstuderen in 2014 aan de Protestantse Theologische Universiteit heb ik tijdelijk gewerkt als bijstand in pastoraat in Den Haag Zuid-West. In 2015 ben ik als predikant bevestigd in De Goede Herder in Valkenburg (bij Katwijk). Na vijf jaar Valkenburg deed ik vorig jaar oktober, midden in coronatijd, intrede in De Lichtbron in Wateringen voor 0,6 fte. 
Aangezien ik kerngezond ben, wilde ik er nog iets naast doen. Begin februari werd ik door de Protestantse Kerk gevraagd of ik ambulant predikant wilde worden. Ze hadden twee vacatures, waarvan één de POR was. Ik heb goede herinneringen aan Zoetermeer en kende de voorzitter van de POR-kerkenraad, Beppie van der Plas nog goed, dus ik hoefde niet lang na te denken!’

Hoe vul je je taken in?
‘In de 12 uur per week ben ik op dinsdag in Zoetermeer voor pastoraat in De Oase. Ik hoop snel meer mensen per dag veilig te kunnen bezoeken, nu kan er maar één huisbezoek per keer plaatsvinden. Tot die tijd zal ik ook telefonisch pastoraat doen. Als dit weer verantwoord kan, zal ik regelmatig voorgaan in diensten voor de POR en indien nodig ook uitvaartdiensten leiden. 
In het pastoraat vind ik luisteren erg belangrijk en mensen nabij zijn in hun vragen en vreugde. Met vragen en doorvragen hoop ik dat mensen bij moeilijkheden, ook mogelijkheden ontdekken. 
‘Geloof, Hoop en Liefde’ zijn belangrijk. Juist nu in de vacaturetijd, in de tijd van corona en in de tijd van toegroeien naar één wijkgemeente is hoop erg belangrijk, samen met vertrouwen. ‘Geloven en vertrouwen’ is hetzelfde woord in het Hebreeuws. Wat mensen hoop kan geven, vind ik een mooi gespreksonderwerp. Het ‘Gebed om wijsheid’ vind ik inspirerend: ‘God, geef me rust om te accepteren wat ik niet kan veranderen. Geef me de moed om te veranderen wat ik kan en de wijsheid om het verschil te zien.’

Heb je tijd voor hobby’s?
‘Ik houd van lange afstandswandelingen. Twee keer liep ik de Nijmeegse Vierdaagse. Ook ben ik reislustig en heb ik mooie reizen gemaakt. Vorig jaar zouden mijn man Rolf en ik naar Indonesië gaan, omdat mijn schoonmoeder in Nederlands-Indië geboren is, maar dat ging helaas niet door wegens corona. Ik heb heel veel fotoalbums en plakboeken en dat blijft groeien.’

Jan Blankespoor