Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

Psalm 23
Wat een prachtige kleuren, wat een zuivere symboliek. Ik kan daar zo intens van genieten. Deze afbeelding staat bij Psalm 23:1-4 in de Stuttgarter Psalter. Een rijk geïllustreerd boekwerk met wel 316 illustraties die de psalmen verbeelden en kenmerkend is voor de Karolingische periode. Deze Psalter werd vervaardigd in de abdij van Saint-Germain-des-Prés in Parijs tussen 820 en 830. In het midden staat Christus met in zijn rechterhand een kruisstaf. Met zijn linkerhand maakt hij een afwerend gebaar naar een slang met open bek die zich om een vijgenboom kronkelt. 
De slang in deze afbeelding verwijst hier naar het kwaad (Genesis) en naar vers 4 in deze psalm:
‘Kwaad zal ik niet vrezen, want gij zijt bij mij; 
uw staf en uw stok, 
die zullen mij vertroosten.’

Met zijn voeten staat Christus in een waterstroom die rechts uit een rots komt. Twee bomen omgeven hem. Zowel het water en de bomen zijn hoogstwaarschijnlijk een verbeelding van vers 2:
‘In weiden vol groen vlijt hij mij neer, hij voert mij mee naar wateren van rust.’

Het is zeer aannemelijk dat men in de Middeleeuwen aan deze afbeelding genoeg had, om te weten wat de betekenis ervan was. Daarvoor hoefde je niet te kunnen lezen. Wij moeten er mogelijk wat meer moeite voor doen. 

Marcia Boeijinga
KUNSTHISTORICA EN KiZ-MEDEWERKER