Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

‘Liefhebben en er zijn voor elkaar’
Sandra Hermanus-Schröder vindt het ‘heerlijk om actief te luisteren en ook opmerkzaam te zijn als de waterlanders komen’. Zij is wijkpastor in de Pelgrimskerk en sinds december ook geestelijk verzorger in de nieuw gebouwde Floriadehof van Cardia Ouderenzorg.

Wie zijn jouw reisgenoten?
‘Mijn hemelse Reisgenoten zijn Jezus en Zijn hemelse engelen, nog voordat ik geboren werd en in mijn leven op aarde nadat onze ouders ons als kinderen in de doop hebben laten wijden aan de Drie-Ene God. Mijn aardse reisgenoten: mijn twee jaar oudere zus – met wie ik heerlijk lachen kan en over het leven kan filosoferen – en mijn vrouw Anja met wie ik al twintig jaar samen ben. We hebben drie kinderen geadopteerd, Wiwin in Indonesië, Simpson in Oeganda en Jazz in de Verenigde Staten. Enkele beste vriendinnen, sommige nog van de tijd van de kleuterschool en van het Erasmus College, vergezellen me mijn leven lang.’

Voor wie ben jij een reisgenoot?
‘Voor eenieder die op mijn pad komt. Ik loop graag een eindje met je op in het leven. 
Soms letterlijk: een buurtgenoot die de honden uitlaat in het Westerpark. Voor ik het weet zijn we verdiept in een geestelijk gesprek, bijvoorbeeld hoe we de huidige tijd dienen te duiden. Mensen herkennen mij ook wel van de kerk en vervolgens ontspint zich een pastoraal persoonlijk gesprek. 
Onlangs heb ik dertig jaar onderwijs afgesloten: voor studenten en collega-docenten was ik, denk ik, ook een reisgenoot. Wat hebben we veel nagedacht over het goede leven en samen gebeden hoe we dit in de praktijk vorm en inhoud kunnen geven … 
Voor geloofsgenoten in de POR-wijkgemeente (Pelgrimskerk-Oase-Regenboog) hoop ik een reisgenoot te zijn. En sinds vorige maand mag ik er als geestelijk verzorger bij Cardia Ouderenzorg Floriadehof aan de Willemijngang in Rokkeveen voor de ander zijn. Alle bewoners worden deze maanden ‘ingehuisd’ met een warm welkom. Daar mag ik mijn bijdrage aan leveren.’ 

Hoe ben jij reisgenoot? 
‘Ik vind het heerlijk om actief te luisteren, om de tijd voor de ander te nemen en te ontdekken wat iemands kracht en vreugde is, maar ook opmerkzaam te zijn als de waterlanders komen. Daar zit dan vaak de onuitgesproken pijn. Als de ander zich veilig genoeg voelt om iets daarvan te delen, dan wil ik er graag voor hem of haar zijn. En anders hebben we een mooi gesprek over koetjes en kalfjes.’ 

Wat geeft dit je en wat vraagt het je?
‘Een groot gevoel van dankbaarheid en geluk geeft me dit. Ja, het is waar, aan het eind van de dag ben ik vaak op van de vele indrukken, verhalen en emoties. Maar het is een gezonde moeheid. Ik geef het in gebed over aan onze hemelse Vader, Hij is de Bestuurder en Onderhouder van alle dingen, bij Hem is het in goede handen.’

Hoe verbind jij het begrip ‘liefhebben’ met jouw reisgenoot-zijn?
‘Er voor de ander zijn is voor mij een vorm van liefhebben. Goed luisteren naar wat de ander wil zeggen, doorvragen als ik iets niet helemaal goed begrepen heb. Veel samen lachen, gezellig een kopje koffiedrinken, ruimhartig alle tijd nemen voor elkaar. Leven in het hier en nu, daar zijn op de plek waar je bent en in het moment. Dat kan ik nog meer oefenen in mijn nieuwe job als geestelijk 
verzorger bij Cardia Ouderenzorg aan de Floriadehof. Ik heb er ongelooflijk veel zin in.’

Welke rol speelt jouw geloof hierbij?
‘Ik ben erg geïnspireerd door het boek van dr. H.C. van der Meulen, De pastor als reis­genoot. Pastoraal-theologische gedachten over geestelijke begeleiding (2004). Hij werkt daarin het verhaal van Jezus en de Emmaüsgangers schitterend uit. Een aanrader voor elke geloofsgenoot die meer wil groeien in het ‘er zijn voor elkaar’ of – zoals het thema van deze KiZ-krant is – reisgenoot zijn met de focus op het liefhebben van elkaar! Een betere Leermeester dan onze lieve Heer, Jezus Christus, kunnen we ons hierin niet wensen!’

• Jan Blankespoor