Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

‘Laat mij maar vertellen via mijn handen’
Ik zit bij Bouke Velzen aan de keukentafel om te praten over zijn activiteiten binnen de kerk. Dat doen we aan de hand van het maandthema van deze krant en het gelijknamige project van de Protestantse Kerk: ‘Reisgenoten’. Direct pakt Bouke zijn telefoon uit zijn broekzak om de vijf werkwoorden van dit ‘oefenprogramma’ op te zoeken. Turend en scrollend op zijn schermpje bespreken we ze samen: ZIJN, VERTELLEN, LIEFHEBBEN, MAKEN, LEREN.

Bouke Velzen (39) is Manager Juridische Incasso bij een creditmanagementbedrijf. Hij werkte voor verschillende deurwaarders­kantoren en rondde in 2016 zijn opleiding tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder af. Hij is lid van de Oosterkerk en in zijn vrije tijd voorzitter van het College van Diakenen van de Protestantste Gemeente Zoetermeer (PGZ) en interim-voorzitter van het Beraad van Kerken (BvK) hier ter plaatse. 
Vanuit zijn werk weet hij veel over financiële problematiek. Mensen met schulden, mensen in nood en eenzame mensen. Hij vertelt dat veel mensen geen weerstand kunnen bieden aan onze maatschappij waar (te) veel op krediet te koop is. Daardoor komen ze in financiële problemen en redden ze het niet alleen.

ZIJN
Bouke is een echte doener. ‘Mijn geloofsleven kenmerkt zich door praktische barmhartigheid en naastenliefde’, zegt hij. ‘Het mooiste verhaal in de Bijbel vind ik dat van de barmhartige Samaritaan. Er zonder aanziens des persoons zijn voor iemand in nood. Niet dat ik dat gemakkelijk vind. Ook ik betrap mezelf geregeld op gereserveerdheid. Maar, laten we altijd proberen er voor elkaar te zijn, als kerk en als mens.’

VERTELLEN
‘Vertellen over Jezus … dat ken ik van vroeger. Missionair folderen en praten over het geloof en de Bijbel, evangeliseren. Er wordt geluisterd naar mensen die iets te vertellen hebben’, stelt hij. ‘Ik vind praten over het geloof best lastig. Laat mij maar vertellen via mijn handen.’

MAKEN
Je hoeft niet alles alleen te ‘maken’. Bouke weet drie mooie voorbeelden op wijkniveau.
‘De Voedselbank kampte met beperkte aanvoer vanwege corona. Als Rooms-Katholieke Nicolaasparochie en Protestantse Gemeente hebben we het financieel mogelijk gemaakt dat er voedselbonnen in de pakketten gedaan konden worden. Zo ontstond een goede samenwerking met bestaande organisaties.’
’Een ander voorbeeld is Happy Hour: een maaltijd die in de Week tegen de Eenzaamheid georganiseerd wordt voor een­zame mensen. In de kerk waren er lekkere warme oliebollen, snert en broodjes verkrijgbaar. Zorg voor de inwendige mens en een persoonlijk praatje maakte dit event tot een groot succes.’
’Het derde voorbeeld is de Actie Vakantietas van Kerk in Actie landelijk die deze zomer is opgepakt door de POR-wijk­gemeente (Pelgrimskerk-Oase-­Regenboog). Vanwege corona kon de fondsen­werving niet op tijd starten, maar met een garantstelling vanuit de PGZ werd de actie en de geldwerving tegelijkertijd gestart. Door de fantastische inzet van de POR-diakenen werd er ruim voldoende geld ingezameld; de garantstelling bleek uiteindelijk niet nodig. Dat laat maar weer zien waartoe mensen in staat zijn.’

LIEFHEBBEN
‘Liefhebben is voor mij: er zijn voor de naaste. Daarbij is het goed om de blik niet alleen 
binnen de kerkmuren te houden, maar ook naar buiten te richten. De Oosterkerk bijvoorbeeld staat midden in de wijk en wil zich verbinden met iedereen die op zoek is naar de warmte van het Licht. Bij het Happy Hour lukte dat goed, er kwamen mensen die anders niet bereikt zouden zijn.’

LEREN
‘Ik heb nog veel te leren en vind het fijn om samen op te trekken met andere reisgenoten’, vertelt Bouke. ‘Zoals laatst met elkaar tijdens een gemeenteavond met ds. René van Loon over zijn boekje Lente in de kerk; een fantastisch boek dat mij heeft gegrepen. 
Er worden tien aanbevelingen opgesomd. Eén daarvan is leven in verwachting. We mogen verwachten en vertrouwen dat onze reis gezegend wordt. Dat helpt ons om onze angsten te overwinnen en soms maar gewoon aan de slag te gaan.’

Dirk Verboom