Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

ONDER WOORDEN

Loslaten is met liefde ruimte maken
Loslaten is: niet het onmogelijke toch willen doen.
Het helpt me om me beter bewust te worden
van wat ik kan en ook niet kan.

Loslaten betekent niet: onverschillig worden.
Het is accepteren dat ik niet alles ook moet wat ik zou willen.
Niet voor anderen en niet voor mezelf.

Door los te laten kan ik mijn beperkingen toegeven
en weten dat ik me daarover niet schuldig hoef te voelen.
Niet naar anderen en niet naar God.

Loslaten betekent niet dat ik mijn verantwoordelijkheid ontloop.
Het helpt me anderen ruimte te geven,
zodat we samen kunnen wat voor mij alleen onmogelijk zou zijn.

Loslaten zal me nieuwe ruimte geven.
Ik mag de dag nemen zoals die komt
en mezelf met het goede daarin gelukkig prijzen.

Loslaten zal me bevrijden van het gevoel tekort te schieten.
Van steeds weer een volgend doel te moeten halen of te moeten winnen.
Van zorgen over wat ik toch niet beslissen of veranderen kan.

Als ik dat durf los te laten
kunnen mijn handen ontkrampen en verliezen ook
dwangbeelden en afgoden hun greep op mij.

Als ik loslaat en mijn handen open
ontstaat als vanzelf een schaal
waarop ik liefde van God en mensen kan ontvangen.

Loslaten is beseffen dat er met liefde ruimte gemaakt is voor mij.

bewerking: Rein Algera

Loslaten – naar Nelson Mandela

‘Op-wekker’
Waar we vaak het moeilijkst los van komen is de dwang van tijd. Wij moeten van alles in dezelfde tijd: ‘een op-­wekker van stress’. Dat loslaten is niet zelden de grootste uitdaging. Het talent dat we het vaakst begraven is niet het te weinig doen maar juist het te veel willen. Rust is een Godsgave die we te weinig op waarde schatten. De wekkers even loslaten is niet zelden een daad van geloof ...