Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

LEVEN IN GODS LICHT

Meer dan een goed glas wijn
Als jaarthema in dit seizoen koos de Protestantse Kerk voor ‘Het goede leven’. Wat is het goede leven? Het ‘Zwitserleven-gevoel’, een goed glas wijn op een mooie zomeravond, of toch meer? ‘Wat maakt het leven goed, ook in tijden van crisis?’, vraagt de landelijke voorman en scriba ds. René de Reuver bij dit thema.

De redactie van Kerk in Zoetermeer geeft het oktobernummer ook dit thema mee en stelde zich dezelfde vragen. In de beschrijving die redactie­medewerker Marcia Boeijinga geeft, komt het koele glas wijn even ter sprake: een mooi, rustig en warm moment in een serene sfeer samen met haar man. ‘Dit is het goede leven, als God in Frankrijk’, zeggen ze tegelijkertijd. Maar ze voegt er direct aan toe, dat het dat niet alleen is. ‘Het is samen een moment beleven dat boven alles uitstijgt en alles omvat. Goddelijke momenten, die zich zomaar voor kunnen doen. Die je blijelijk overvallen. Die je doen beseffen dat het daarin te vinden is, dat goede. In het kleine en tegelijkertijd zo onuitspreekbare grote.’

‘Goddelijke momenten, die zich zomaar kunnen voordoen’

Redactielid Willeke van Trigt reageert direct op de vraag van ds. De Reuver en herkent zich in zijn uitspraak, dat het goede leven alles met God te maken heeft. ‘Mijn leven wordt daarmee in een ander kader gezet. Dat spreekt mij aan. Het gaat er niet zozeer om of mijn leven goed is, maar of God in mijn leven is. Ik geloof dat God mijn leven goed maakt. Hij geeft perspectief op meer dan het leven alleen. Hij geeft hoop en uitzicht op een leven dicht bij Hem voor altijd.’
We leven in een vreemde tijd: er zijn veel onzekerheden, zorg en verdriet. Maar toch gebeuren er ook nu mooie dingen, waar je blij en dankbaar voor kúnt zijn. Hoe fijn is het als je die goede dingen ziet en koestert, als je positief kunt denken en oog hebt voor de ‘andere kant’.

Ondanks onzekerheden oog hebben voor de ‘andere kant’

Redactielid Liesbeth van Daal verwoordt het zo: ‘Het goede leven is voor mij: in harmonie leven met je naaste, iets voor hen kunnen betekenen, ook al is het maar in kleine dingen. Het goede leven is warmte voelen van familie en vrienden om je heen en samen met je dierbaren een fijne dag beleven: een dag met een gouden randje.’ Voor haar geldt dat het leven goed is, omdat God het goed met ons voor heeft. We mogen ons daar aan vasthouden, ook al is het leven soms moeilijk. En als het zwaar is, probeert zij de goede dingen te ontdekken. ‘Probeer je vast te houden aan het mooie lied ‘Tel je zegeningen’,’ zegt zij.
Hoe verschillend mensen denken over wat het leven goed maakt, blijkt uit een artikel in Magazine Protestantse Kerk, waarin vier predikanten reageren op het jaarthema.
Een van hen geeft aan, dat een goed leven in diepe zin is verbonden aan de relatie met God. Je hoeft niet te presteren om dat goede leven te krijgen, want het wordt je geschonken. Daar is zijn collega het ‘hartstochtelijk’ mee eens: ‘Op de vraag of het goede leven eerst verdiend moet worden, zeg ik hartstochtelijk nee. Alsof het leven maakbaar is en dat is het niet.’ Net als KiZ-redacteur Liesbeth van Daal geeft zij aan, dat het goede leven te maken heeft met oog hebben voor de kleine dingen, genieten van het gewone, het dagelijkse. En tevreden zijn.
We mogen genieten van het leven dat goed is, meent een andere schrijver als antwoord op het jaarthema. ‘Het gaat niet om het verkwistend omgaan met Gods goede gaven, maar om uitbundig genieten en vieren van wat er is. En daar vooral veel van uitdelen, dat maakt het nog mooier.’
Ook redactielid Jan Blankespoor vindt het aardse leven prachtig. Als er een koninkrijk der hemelen is, begint dat wat hem betreft op aarde. ‘Het goede leven op aarde is voor mij een kwalitatief begrip’, schrijft hij. ‘Je hoeft niet alle vruchten te plukken en veel geld is ook niet nodig.’ Als voorbeeld geeft hij hoe intens hij kan genieten van de schepping tijdens fiets- en wandeltochten in verstilde gebieden samen met zijn vrouw. Maar ook weet hij dat er veel mensen zijn die het goede leven niet zo dagelijks merken: vluchtelingen, zieken, politieke gevangenen, oorlogsslachtoffers.
Daardoor aarzelt hij om te zeggen of je het goede leven van God krijgt. Een van zijn levensmotto’s is: ‘Onderzoek alle dingen en behoud het goede!’ Als dat lukt, is dat voor hem een bevestiging dat het leven goed is.

‘Er vooral veel van uitdelen, dat maakt het nog mooier’

Dagelijkse, kleine dingen, een fietstocht en ook een goed glas wijn kunnen goede momenten opleveren. Er kunnen zijn voor een ander, positief denken en je zegeningen tellen: alles doet mee om het leven als goed te ervaren. Scriba ds. René de Reuver zegt: ‘Vanuit het geloof kun je zeggen dat het goede leven ook alles met God te maken heeft. Hij maakt het leven goed. Het geeft zin om er voor elkaar te zijn. In die ander komt iets van God naar je toe. Het leven – met alle vreugde en verdriet – wordt in een ander kader gezet. Het licht van God, het licht van vergeving, valt over jouw leven.’

Hanneke Lam


Illustratie: Gerdien van Delft (Studio Rebel), beschikbaar gemaakt door de Protestantse Kerk in Nederland

‘Je kunt er vlammen in zien, een kandelaar en twee handen die elkaar gedeeltelijk overlappen en de duif die de handen samenbindt. De inspiratie komt uit het citaat van ds. René de Reuver, scriba van de landelijke Protestantse Kerk: ‘In die ander komt iets van God naar je toe’. De paarse vlam vormt met het rode gedeelte een kaars – symbool dat uit dit ‘samen’
iets nieuws voortkomt.’

De citaten van ds. René de Reuver en andere predikanten komen uit het Magazine Protestantse Kerk W protestantsekerk.nl/ Materiaal met gespreksvragen, leesfragmenten en (creatieve) verwerkingsvormen bij het Jaarthema is te vinden via deze link en ook via protestantsekerk.nl/ideeënbank