Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

GESPREKSBIJEENKOMSTEN

Druppels om te delen
HALTE 2717 ‘Er is een mooi verhaal over een kruik die een beetje lekte. Gooit de waterdrager hem weg? Nee, toch niet! Want juist de druppels uit die kruik zorgen dat mooie bloemen langs de weg kunnen groeien.’

In een hoekje bovenin pagina 4 van de nieuw verschenen halfjaarlijkse uitgave Gaandeweg stonden bovenstaande woorden. Ze geven wat mij betreft precies aan wat het thema van deze maand ‘het goede leven’ wil zeggen. Het goede leven, dat je kunt ontdekken en beleven door zo positief te zijn als de zinnen hierboven willen betekenen.

Ontdekken en beleven door positief te zijn

Druppels van geluk en druppels van verdriet worden sinds mei 2018 gedeeld tijdens gespreks­bijeenkomsten, geleid door Heleen de Lange en ds. Rein Algera. In samenwerking met Piëzo en Halte 2717 in Buytenwegh organiseren zij semi-open gesprekken op een aantal vaste momenten. De taak van Heleen en Rein bestaat voornamelijk uit de gesprekken op gang brengen en begeleiden. Door verschillende werkvormen te gebruiken stimuleren zij de eigen inbreng van de deelnemers, want dat is waar het om moet gaan.

Soms heel intens en vol emotie

‘Het leven kan heel mooi zijn’, schrijven zij, ‘maar soms gebeuren er vervelende dingen. Je kunt dingen verliezen, mensen verliezen. En toch kan je leven de moeite waard zijn. Vaak heb je een ander nodig om dat te zien. En er iets over te zeggen. Daarom praten we er met elkaar over. Over wat je mooi vindt en over wat je dwars zit.’ Heleen en Rein beleven de bijeenkomsten als soms heel intens en vol emotie. ‘Rein en ik ervaren de gesprekken als heel zinvol. We zijn ook ontroerd hoe mensen hun verhalen met ons willen delen’, zegt Heleen. Ook praktische, dagelijkse zaken komen aan de orde. Het is mooi om te merken hoe goed mensen met verschillende achtergronden naar elkaar kunnen luisteren. Wanneer deelnemers over bepaalde dingen niet willen praten, is daar respect voor. Het positieve was en is belangrijk: in de bijeenkomsten wordt iedere keer weer ruimte gemaakt voor het mooie en goede dat de mensen, ondanks nare en verdrietige dingen, hebben meegemaakt.

In september is een nieuwe serie ‘Druppels’ van start gegaan. Wie wil aanschuiven is van harte welkom. Fijn dat er weer gedeeld kan worden en de druppels uit de kruik opnieuw voor de mooie bloemen van het goede leven langs de weg zullen zorgen.

12 en 26 oktober, 13.30-14.30 uur; opgeven noodzakelijk: in Piëzo of Halte 2717 of bij de gespreksleiding
E berichten@atelierheleen.nl of algeus@ziggo.nl W halte2717.nl en kerkinzoetermeer.nl/agenda; zie ook Gaandeweg september 2020 t/m januari 2021

Hanneke Lam