Zondag 11 juni
klokje 10.00 uur:
Ds. Kees Smit, Kampen
Maandelijkse dienst voor doven