Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

april

Leesrooster

Elke dag de Bijbel open

Deze korte lezingen worden bij het middaggebed in Taizé gelezen. Ze kunnen gedurende de dag overwogen worden. De verwijzing geeft de herkomst van de tekst aan. Soms betreft het een verwijzing naar een uitgebreider bijbelgedeelte, voor hen die het tekstverband willen leren kennen.

Zondag 21 april
Mattheüs 28:1-10
PASEN - Bij het graf van Jezus zei de engel tot de vrouwen: Wees niet bang, ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft.

Maandag 22 april
Jesaja 65:17-18
De Heer zegt: Zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Er zal alleen maar blijdschap zijn om wat ik schep. Ik schenk mijn volk vreugde.

Dinsdag 23 april
Johannes 6:51-58
Jezus zei: De levende Vader heeft mij gezonden, en ik leef door de Vader; zo zal wie mij eet, leven door mij.

Woensdag 24 april
2 Korintiërs 4:7-15
God die de Heer Jezus heeft opgewekt, zal ook ons, net als Jezus, opwekken en ons naar zich toe voeren.

Donderdag 25 april
Marcus 16:15-20
Jezus zond zijn leerlingen uit en zei: Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend.

Vrijdag 26 april
Psalm 46
De Heer zegt: “Staak de strijd, en erken dat ik God ben.” De Heer van de hemelse machten is met ons, onze burcht is de God van Jakob.

Zaterdag 27 april
Lucas 24:13-34
Toen de leerlingen in Emmaüs de opgestane Jezus herkend hadden, gingen ze terug naar Jeruzalem, waar ze de elf aantroffen, die tegen hen zeiden: “De Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en hij is aan Simon verschenen!”

Agenda

Woensdag 24-04-2019
Geloven in gesprek: ‘Vasten’
Halte 2717
Woensdag 24-04-2019
Samen zingen – Wie zingt mee?
Pelgrimskerk
Woensdag 24-04-2019
Wekelijkse natuurwandeling
Balijhoeve
Woensdag 24-04-2019
Gelijkheid – Ongelijkheid
Genesarethkerk
Donderdag 25-04-2019
Contextueel bijbellezen
De Regenboog
Donderdag 25-04-2019
Kring Jonge Gemeenteleden
Bij de leden
Lees meer >>>