Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

februari

Leesrooster

Elke dag de Bijbel open

Deze korte lezingen worden bij het middaggebed in Taizé gelezen. Ze kunnen gedurende de dag overwogen worden. De verwijzing geeft de herkomst van de tekst aan. Soms betreft het een verwijzing naar een uitgebreider bijbelgedeelte, voor hen die het tekstverband willen leren kennen.

Dinsdag 19 februari
Habakuk 3:18-19
Ik zal juichen voor de Heer, jubelen voor de God die mij redt.

Woensdag 20 februari
Jakobus 5:7-11
Jakobus schreef: Wees geduldig en houd moed, want de Heer zal spoedig komen.

Donderdag 21 februari
Jesaja 28:16-17
Dit zegt de Heer: Ik leg voor mijn volk een fundament met een grondsteen. Ik zal het recht als meetlint hanteren en de gerechtigheid als schietlood.

Vrijdag 22 februari
2 Korintiërs 8:7-15
Onze Heer Jezus Christus is omwille van u arm geworden opdat u door zijn armoede rijk zou worden.

Zaterdag 23 februari
Lucas 12:32-48
Jezus zegt: Wees als knechten die hun heer opwachten, zodat ze direct voor hem opendoen wanneer hij aanklopt.

Zondag 24 februari
Lucas 6:27-35
Jezus zegt: Heb je vijanden lief, wees goed voor wie jullie haten, zegen wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie slecht behandelen.

Maandag 25 februari
Psalm 31
In uw hand, Heer, liggen mijn lot en mijn leven, bevrijd mij uit de greep van mijn vijanden en vervolgers. Laat het licht van uw gelaat over mij schijnen, toon uw trouw en red uw dienaar.

Agenda

Dinsdag 19-02-2019
Feestelijke Housewarming
Ons Honk
Dinsdag 19-02-2019
Meditatie
Pelgrimskerk
Dinsdag 19-02-2019
Symbolen in de christelijke traditie
De Kapelaan
Woensdag 20-02-2019
Bijbellezen – Close reading
De Regenboog
Woensdag 20-02-2019
Happinez en bijbelverhalen in ‘Rebible’
Pelgrimskerk
Woensdag 20-02-2019
Verdieping van je geloof
Wijkgebouw Dorpsstraat 57
Lees meer >>>